Sähkötupakka huonoksi terveydelle

Nikotiinin asiallisia vaikutuksia onkin mm. Sähkötupakkaa   saattaa tupakoida ilman nikotiinia tai halutessaan liuokset voikin hommata erivahvuisilla nikotiinipitoisuuksilla. Niitä on myös standardisoitu näiden muodon sekä mittojen mukaisesti.

Valoa ei sittenkään kannata täytyy ehdottomana ostokriteerinä, silloin alentuneen jännitteen voi kevyesti katsoa pienentyneestä höyryn ja maun määrästä. Itse vapottelen kotona sisällä niin kuten tekevät varmasti usea muukin e-savukkeiden käyttäjä. Akun päässä on LED-valo mikä ilmoittaa sähkötupakan jokaisesta tärkeimmistä toiminnoista kuten akun tyhjenemisestä sekä latauksesta, laitteen käynnistymisestä taikka tuotteen ylikuumenemisesta.

Se onkin lähes puolittunut nuorten kohdalla viimeisten kymmenen vuoden kuluessa. Atomisaattori muuttaa nikotiininesteen höyryksi, joka silloin onkin tätä ns. Joissakin nikotiinittomissa tuotteissa onkin havaittu nikotiinia, kun jälleen muutamissa tuotteissa joiden ois saapunut sisältää nikotiinia, nikotiinia ei ole löytynyt. Se ois tappanut bisneksen. 2kk höyryttelyn kuluttua en nykyisillä tiedoillani suosittele tupakan korvikkeeksi ohutta tupakannäköistä laitetta.

Sähkötupakka täytyisi kieltää

Neste siirtyy patruunasta höyrystäjään, jonka tuottaa vesihöyryä. Asiaan perehtymättömän pystyy olla vaikeaa erottaa sähkötupakka syöpäkääryleistä, tällöin sekaannuksia voi syntyä. Sähkötupakka  maistuu kovin huomattavasti samalle kuin klassinen kessu. Eikä bentseenien ihanaa makua.

Sähkötupakka

Samalla monet tupakasta irti toivovat on saaneet helpotuksen Sähkötupakasta. Myös tupakkayhtiöt kehittävät siitä uutta bisnestä, joten haluttiin taikka ei, sähkötupakka lie putkahtanut jäädäkseen. kotimaassa yhdelläkään sähkötupakkavalmisteella ei oo myyntilupaa lääkkeenä, silloin myyntiluvan edellyttämää voimaa kessusta vieroituksessa ei ole osoitettu. Koska sähkötupakka on sähköllä toimiva laite, mikä ei sisällä tupakkakasvista valmistettua ainesta ollenkaan, ei kyseessä oo tupakkatuote.